• Colofon
  • Inloggen
  • Inloggen


Bild Bild Bild Bild Bild

AVG

We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens, inclusief uw postadres en e-mailadres, uitsluitend voor het verwerken van uw bestellingen, het verstrekken van uw handels account en, indien gewenst, voor het verzenden van onze nieuwsbrief

Persoonlijke informatie is informatie die expliciet kan worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Dit omvat informatie zoals uw echte naam, postadres of telefoonnummer. Informatie die niet direct gerelateerd kan worden aan uw echte identiteit, zoals gebruikersnamen, wordt hier niet behandeld.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover aan onze zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige-basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken heeft. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang en gebruik door derden is niet mogelijk.

 GEEN OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden. Alleen de partners die nodig zijn voor de uitvoering van uw bestellingen (personeelsdienstverleners, de logistieke vervoerders van de levering, kredietinstellingen voor de betaling en eventueel incassobureaus in geval van betalingsachterstand) ontvangen uw adres. In deze gevallen vindt de verzending plaats in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, de omvang van de overgedragen gegevens is beperkt tot het vereiste minimum

Informatie, correctie, blokkering en verwijdering van uw gegevens
Als onderdeel van de Federal Data Protection Act hebt u recht op informatie en recht op correctie, blokkering en verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Als schrapping strijdig is met wettelijke, contractuele of commerciële of belastinggerelateerde bewaartermijnen of andere wettelijk voorgeschreven redenen, kan alleen een blokkering van uw gegevens plaatsvinden, in plaats van een verwijdering.

 PRIVACY WETGEVING

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen in het kader van de wettelijke bepalingen van de AVG.

 GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres dat wordt geanonimiseerd door de methode _anonymize-Ip, zodat dit IP niet aan een aansluiting kan worden toegewezen) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, te rapporteren over de website-activiteit voor website-exploitanten en gebruiken om website en internet gerelateerde diensten te onderzoeken. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden. U kunt in de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics door een deactiverings-add-on voor uw browser te installeren.

 VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de AVG is:

event-materiaalservice
Molenvliet 9a
3961MT Wijk bij Duurstede
E-mail: mail@event-materiaalservice.nl
Tel .: 0031 (0)85 273 73 63

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door de event-materiaalservice in overeenstemming met de bepalingen van gegevensbeschermingsbepalingen of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar per brief richten aan het volgende adres:

event-materiaalservice
Molenvliet 9a
3961MT Wijk bij Duurstede

 NIEUWSBRIEF

We gebruiken we uw e-mailadres uitsluitend ten behoeve van eigen acquisitie, het versturen van nieuwsbrieven, als u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of per bericht aan ons. De contactgegevens zijn te vinden in onze opdruk. Uw e-mailadres zal onmiddellijk daarna worden verwijderd.

 COOKIES

Onze website gebruikt op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. „Cookies“ zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser herkennen en u diensten aanbieden. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw computer te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser in te stellen. Dit kan echter de functionaliteit van ons aanbod beperken

 CONTACT

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

 SSL-ENCRYPTIE

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons stuurt als de exploitant van de site. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van „http: //“ in „https: //“ en het slotpictogram in uw browserbalk. Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

 


×